REVIEW & UNBOXING

[DSLR]Nikon D300

insidekorea blueconnor 2008. 11. 16. 22:01
NIKON D300 | 1/30sec | f2.8 | ISO-1100
Digimax A503 / Kenox D503 | 1sec | f3.2 | ISO-200
Digimax A503 / Kenox D503 | 1sec | f3.2 | ISO-200
Digimax A503 / Kenox D503 | 1sec | f3.2 | ISO-200


바디
넥스트랩
해링본 핸드그립
CF 16Gb
니콘 D300 뱃지
설명서
캡춰 NX

D300 전용가방
정품 밧데리, 호환 밧데리
충전기
CF카드리더기
보증서
인화권

몇개 더 있는데 그것은 생략... 지름신이 언제까지 올지.. 이제그만~
2008-10-14

'REVIEW & UNBOXING' 카테고리의 다른 글

[DSLR]후지 S5Pro  (0) 2009.01.05
[DSLR]Cannon Eos 5D & Nikon D300  (0) 2008.12.11
[DSLR]Nikon D300  (0) 2008.11.16
[판매완료]NG-5162  (0) 2008.11.06
[DSLR]Nikon 악세사리  (0) 2008.10.29
[DSLR]Nikon 넥스트랩  (0) 2008.10.29